Data science

Data science, ofwel datawetenschappen. Is een groot begrip dat we kunnen onderverdelen in meerdere processen. In de huidige wereld wordt data science veel gebruikt door bedrijven. Met name de grote tech bedrijven. Data science gaat veelal samen met Big Data, Machine learning, Deep learning en Artificial Intelligence(AI). Wij kunnen u hierbij helpen om dit voor uw bedrijf te realiseren.

Data verzamelen en weergeven

Probleemstelling

Voor er met de data gewerkt kan worden, is het belangrijk om het probleem en de wensen eerst vast te stellen. Daarbij is het ook belangrijk van de hypothese of verwachting is bij het uiteindelijke resultaat.

Data verzamelen

Om het probleem te onderzoeken is het van belang om te beschikken over een (grote) dataset. Zo’n dataset kan bestaan uit verzamelde data van gebruikers, data van systemen, data van (IoT) sensoren of databanken die de Rijksoverheid ter beschikking stelt. Belangrijk aandachtspunt hierbij zijn eventuele juridische vraagstukken.

Data analyseren

Als de data is verzameld kan er worden begonnen met het analyseren van de data. Het analyseren van de data is een tijdrovend onderdeel. Van de verzamelde data moet uiteindelijk gestructureerde data komen die kunnen worden gebruikt in de volgende stappen.

Modelleren

Er moet een model worden gemaakt. Dit model wordt gemaakt door middel van de gestructureerde data. Deze zal worden gebruikt om het algoritme te trainen. Hierbij wordt er ook een keuze gemaakt welk algoritme het beste is. Na het trainen van het algoritme zal er een resultaat uitkomen. Aan de hand van het resultaat zal er het een en andere worden aangepast aan het model. Net zo lang totdat er het gewenste resultaat eruit komt.

Virtualisatie

Als het model klaar is en het algoritme is getraind, kan het in praktijk worden gebruikt. Afhankelijk van de situatie zou er een visualisatie kunnen zijn. Een voorbeeld van een virtualisatie kan bijvoorbeeld grafieken zijn die worden weergegeven. Of een Digital Twin, dus eigenlijk een machine die een virtuele tegenhanger heeft. Zo zijn er nog tal andere virtualisatie methoden.

Bovenstaande processen zijn in grote lijnen bij iedere project hetzelfde. Afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever kunnen wij uiteraard afwijken van bovenstaande processen. Zo kunnen wij de opdrachtgever ook alleen helpen met de virtualisatie of met het verzamelen van de data door middel van databanken of Internet of Things devices. U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.

Data science, virtualiseren