Over ons

In het voorjaar van 2019 is ImperCode B.V. opgericht. Na jarenlange samenwerken met een regionaal opleidingscentrum. In die jaren is er gewerkt aan de voorloper van de Sport op Maat app. Uiteindelijk is er gekozen om een alle processen te moderniseren en te vernieuwen naar de huidige technologische tijd dat beter aansluit bij studenten. Hiervoor is er gekozen om een eigen weg in te gaan en zo een bedrijf te starten die de Sport op Maat app kan leveren aan regionale opleidingscentrums. 

Aantal gebruikers van onze Sport op Maat app

0

Naast de Sport op Maat app, houden wij ons ook natuurlijk ook bezig met het maken van apps en web portalen voor bedrijven. En natuurlijk één van de belangrijkste technieken van deze eeuw; Big Data. 

Als bedrijf houden we van een informele sfeer met de onze opdrachtgevers indien dat is gewenst. Wij vinden dit van belang voor de relatie met onze opdrachtgever. Op deze werkwijze zorgen we ervoor dat er altijd goed en transparant overleg. En dit verhoogt natuurlijk een beter resultaat.

Wij richten ons bij het ontwikkelen van systemen op meerdere uitgangspunten. De uitgangspunten die wij hanteren zijn:

  • Privacy by Design, ofwel vanaf het begin zorgen wij ervoor dat er zorgvuldig wordt omgegaan met gegevens en daarop zullen ook alle keuzes zijn gebaseerd. Niet alleen bij het ontwikkelen van software maar ook tegen de opdrachtgever en de eindgebruiker moet de software transparant zijn en voldoen aan de privacy eisen.
  • Klant contact. Veel contact met de klant vinden wij belangrijk. Daarom plannen we bij het ontwikkelen en bij de nazorg meerdere feedback momenten in. Zodat iedereen helder en duidelijk voor ogen heeft wat er wordt gebouwd.
  • Kwaliteit. Doordat wij veel processen hebben geautomatiseerd en uitgebreid testen, kunnen wij onze kwaliteit goed waarborgen. Wij zijn dagelijks bezig om alle processen te verbeteren, met als resultaat dat het kwaliteit beter wordt.

Nuchter

We zijn een Twents bedrijf, met de Twente nuchterheid. We werken gewoon hard aan wat er wordt gevraagd!
 
Twentse nuchterheid is de perfecte combinatie met onze ondernemersmentaliteit en met onze beiden benen op de grond staan.

Ambitieus

Het halen van deadlines, is altijd lastig maar wij willen ze halen. We willen de beste kwaliteit leveren.
 
Ieder dag, zijn wij bezig met het verbeteren van onze skills. En we halen iedere dag het beste uit ons zelf!

Nieuwsgierig

Wij willen alles weten. Wat zijn toekomstige technologieën? Wat wil de opdrachtgever precies? Zijn er andere opties? 
 
Wij halen alles en het beste uit ons zelf om de wereld voor een ander makkelijker te maken.