functionele ontwerpen

Functioneel ontwerp

Software ontwikkelen begint altijd met het vormgeven van ontwerpen. Zoals de architectuur en hoe het geheel eruit moeten komen te zien. Het functioneel ontwerp richt zich vooral op, zoals de naam al aangeeft op de functionaliteiten. Welke functie zit er achter een bepaalde knop? Of Welke gebruikers zijn er, en wat kunnen die gebruikers allemaal doen? Dit zijn allemaal vragen die worden beantwoord in het functioneel ontwerp(FO).

Wat is een functioneel ontwerp?

In het functioneel ontwerp worden alle functies uitgeschreven. Het is eigenlijk een blauwdruk van het hele systeem. Daarbij is het een hulpmiddel die door zowel de opdrachtgever als de ontwikkelaar goed kan worden gelezen. Zo kunnen er in het ontwerp de bepaalde stappen van een functie worden doorlopen, en worden uitgeschreven. Het FO bestaat afhankelijk van het project uit minimaal de onderstaande onderdelen.

  • Wireframes
  • mockups
  • User cases
  • Flows/stromen

Waarom een functioneel ontwerp?

Zoals eerder als is beschreven is een functioneel ontwerp een blauwdruk van de applicatie. Dit geeft de basis voor de functionaliteiten die nodig zijn voor de applicatie. Alle functionaliteiten die in de applicatie zitten of komen te zitten worden beschreven in het ontwerp. Verder zorgt een goed opgebouwd FO voor de juiste communicatie. Iedereen kan het FO lezen en begrijpen. Bij het maken van een FO kan er over bepaalde functionaliteiten worden gediscussieerd hiermee zorgt een FO voor een goede diepgang en kunnen problemen sneller aan het licht komen, zodat deze problemen verder in het proces niet voorkomen.

Hoeveel tijd kost het?

Soms kan een kwartier nadenken, een hele dag werk besparen. Als er bij het FO genoeg tijd is geïnvesteerd dan kan de ontwikkelaar en de designer snel aan de slag met het ontwerp. Hoeveel tijd het kost om een ontwerp te maken is afhankelijk van de complexiteit. Iedere casus heeft zijn eigen tijd indeling voor het FO.

functioneel ontwerp voorbeeld user case diagram