Big data

Big Data

In een snel veranderde wereld, veranderen ook de technieken en mogelijkheden. Tegenwoordig worden er allemaal gegevens verzameld. Deze gegevens worden op verschillende manieren geworven en verwerkt. Vele gegevens bij elkaar kan Big Data worden genoemd. Maar wat is Big Data eigenlijk? En waar kunnen we Big Data voor gebruiken? 

Wat is Big data?

Big data, grote hoeveelheden aan data. Maar wat kan er met al die data? Big data is een term die gebruikt wordt als er gesproken wordt over een grote hoeveelheid data. Niet over een aantal gigabytes aan gegevens, maar over data dat voor mensen niet meer te structureren is. Ofwel er is een klaslokaal vol met dossiers die op alfabetische volgorde in een dossierkast moet komen. Die dossiers zijn big data. En de dossiers kunnen door middel van analyseren, verwerken, labelen en structuren op de juiste plek gezet worden. 

Het gaat vaak hand in hand met Machine Learning, Deep learning en Artificial Intelligence/Kunstmatige intelligentie. Maar dat hoeft niet altijd. Verzamelde gegevens kunnen ook alleen worden geanalyseerd. Hiervoor is het natuurlijk vanzelfsprekend dat daarbij de juiste tooling wordt gekozen.

Voor mensen is het onmogelijk om patronen te herkennen in big data

Wat kun je met Big data?

In de huidige wereld wordt er veel data verzameld. Veel data wordt verzameld door gebruik te maken van gebruikers. Hoe lang kijkt een gebruiker naar een bepaalde film? Vindt de gebruiker de post interessant? Hoe druk is het in een bepaald gangpad? Hoe lopen mensen door de winkel/ruimte? Allemaal gegevens die verzameld kunnen worden. 

Door het verzamelen van deze gegevens kunnen de gegevens onderzocht worden. Daarbij kan er bijvoorbeeld ook gebruik gemaakt worden van externe databases, zoals het weer. Al die gegevens samen kunnen ervoor zorgen dat er inzichten worden gegeven. Deze inzichten kunnen worden weergegeven in grafieken en tabellen. Op deze manier kan het een beter visueel overzicht geven en is het voor het menselijk oog beter leesbaar.

Aan de hand van het verzamelen van data, het verwerken van data en het visualiseren van data kunnen er conclusies worden getrokken. Een simpel voorbeeld is dat bij warm weer de vraag naar airco’s toeneemt. Dit is natuurlijk een logisch voorbeeld. Maar er zijn ook voorbeelden om bijvoorbeeld de winkel beter in te delen aan de hand van het koopgedrag van consumenten. 

Op basis van de conclusies kan een organisatie betere keuzes maken. Door gebruik te maken van dat gestuurd werken kan er eveneens voor zorgen dat een organisatie een hogere omzet maakt door keuzes te maken op basis van goed onderzochte informatie.

Datagestuurde organisaties hebben de toekomst

Voordelen en nadelen

Op dit moment komen er steeds meer datastromen op gang van Internet of Things(IoT) apparaten en gebruikers. Daarom wordt big data steeds belangrijker voor organisaties. En gaan organisaties keuzen maken op basis van de gegevens.

  • Inzicht in het (koop)gedrag van consumenten
  • Inschatten van risico’s
  • Betere aanbod en personalisatie voor gebruikers
  • Versterken van relaties

Uiteraard zijn er nadelen aan het gebruik van Big Data. Hieronder een overzicht van de nadelen.

  • Schenden van privacy
  • Ethische dilemma’s, is het moreel verantwoord? Kan een bedrijf alles doen met de verzamelde gegevens.
  • Niet alle gegevens zijn neutraal en object. Dit kan leiden tot verkeerde conclusies

Wilt u meer informatie Big Data of heeft u andere vragen? Neem gerust contact met ons op.

2 gedachten over “Big Data

Reacties zijn gesloten.