verzamel big data

Verzamel van Big Data

Het verzamelen van gegevens is één van de meeste belangrijke onderdelen van een Big Data project. Immers zonder gegevens is er geen Big Data. Maar hoe verzamelen we Big Data? En wat wordt er gedaan met de gegevens die zijn verzameld? Allemaal belangrijke vragen. Big Data kent natuurlijk meerdere mogelijk informatiestromen. Gegevens kunnen afkomstig zijn van sensoren, maar ook van databanken. Die informatiestromen moeten allemaal goed georganiseerd worden. Er moeten immers geen fouten ontstaan. Want die kunnen later in het proces weer terugkomen.

Wat zijn gegevens?

Big data is een verzameling van grote hoeveelheden complexe en ongestructureerde gegevens die te groot zijn om te worden verwerkt en geanalyseerd met traditionele methoden. Deze gegevens kunnen afkomstig zijn uit verschillende bronnen, zoals sociale media, sensoren, logbestanden, transactierecords en beeld- en geluidsbestanden. De gegevens kunnen in real-time binnenkomen en moeten snel worden verwerkt en geanalyseerd om waardevolle inzichten te verkrijgen. Bekijk onze andere pagina over wat Big data nu is.

Hoe Big data verzamelen?

Gegevens verzamelen is bepalen waar gegevens vandaan worden gehaald. Ofwel het opzetten van datastromen. Ieder project heeft zijn eigen behoeften in waar gegevens vandaan worden gehaald. Belangrijk is dat de juiste gegevens worden opgehaald. 

Hierbij moet er niet alleen worden gedacht aan gegevens die digitaal beschikbaar zijn, maar ook gegevens die fysiek zijn, bijvoorbeeld foto’s of een oud archief dat nog op papier staat. 

Een ander belangrijke eigenschap van de te verzamelden gegevens is bepalen of de gebruikte gegevens betrouwbaar zijn. Zijn de gegevens afkomstig van betrouwbare bronnen, zoals de openbare databank of komen ze “ergens” van het internet vandaan. 

Er zijn verschillende manieren om gegevens te verzamelen voor big data:

1.         Web scraping: Dit is een automatische methode om gegevens van websites te extraheren. Hiermee kun je gegevens verzamelen van sociale media, forums, blogs, enz.

2.         Logbestanden: Deze gegevens worden opgeslagen door servers, routers, websites en andere digitale systemen. Logbestanden kunnen worden gebruikt om gegevens te verzamelen over gebruikersgedrag, prestaties van servers en veel meer.

3.         Sensoren: Sensoren, zoals GPS, RFID, enz. kunnen worden gebruikt om gegevens te verzamelen over de omgeving, zoals de luchtkwaliteit, verkeersdrukte, enz.

4.         Transactierecords: Dit zijn gegevens die worden opgeslagen wanneer een transactie plaatsvindt, zoals aankopen in een winkel, banktransacties, enz.

5.         API’s: API’s (Application Programming Interface) zijn interfaces die toepassingen gebruiken om met elkaar te communiceren. API’s kunnen worden gebruikt om gegevens te verzamelen van andere toepassingen of websites.

6.         Crowdsourcing: Dit is een methode waarbij mensen worden gevraagd om gegevens te verzamelen, bijvoorbeeld door het invullen van een enquête of het uploaden van gegevens via een mobiele app.

Uiteindelijk is het doel om datastromen te automatiseren en continue nieuwe gegevens te ontvangen en het verwerken ervan. Datastromen kunnen worden geautomatiseerd door gegevens van bijvoorbeeld sensoren in een database op te slaan en de database te raadplegen. Of gegevens automatisch opvragen bij een openbare databank. 

big data sensoren

Waar kun je gegevens opslaan?

Er kunnen overal gegevens worden verzameld, maar uiteindelijk zullen alle gegevens moeten worden opgeslagen. Dit moet een plaats zijn waar veel ongestructureerde gegevens opgeslagen kunnen worden. Er is niet één plaats waar gegevens opgeslagen kunnen worden maar er kunnen wel meerdere plaatsen zijn waar gegevens opgeslagen kunnen worden. 

Ieder project heeft zijn eigen doel voor de gegevens. Vanuit het doel kan er een bepaald opslagmedium gekozen worden. Hierbij kan er gedacht worden aan databases, CSV-bestanden, Excel documenten of andere manier voor het opslaan van data. Uiteraard is het mogelijk om meerdere databronnen te combineren om tot het beste resultaat te komen. Dit is geheel afhankelijk van het doel en type project.

Er zijn verschillende manieren om big data op te slaan, afhankelijk van de grootte en het type gegevens:

1.         Data warehousing: Dit is een techniek waarbij gegevens worden opgeslagen in een centrale database voor verdere analyse. Dit is een goede oplossing voor gestructureerde gegevens die periodiek worden bijgewerkt.

2.         NoSQL-databases: NoSQL-databases zijn ontworpen om grote hoeveelheden ongestructureerde gegevens op te slaan en te analyseren. Deze databases zijn flexibeler en schaalbaarder dan traditionele SQL-databases en kunnen gegevens opslaan in verschillende formaten, zoals documenten, grafieken of sleutel-waardeparen.

3.         Data lakes: Een data lake is een centrale opslagplaats voor alle soorten gegevens, waaronder gestructureerde en ongestructureerde gegevens. Data lakes kunnen worden gebouwd op basis van open-source technologieën, zoals Apache Hadoop of Apache Kafka.

4.         Cloud opslag: Cloud opslagdiensten, zoals Amazon S3, Microsoft Azure Blob Storage of Google Cloud Storage, bieden een schaalbare en betaalbare manier om grote hoeveelheden gegevens op te slaan.

5.         Distributed File Systems: Distributed File Systems (DFS) zijn ontworpen om grote hoeveelheden gegevens op te slaan en te verdelen over verschillende servers. Dit zorgt voor een hoge beschikbaarheid en fouttolerantie.

Er zijn ook commerciële oplossingen die gegevens opslaan voor big data, zoals Hadoop-distributies, data warehousing-oplossingen en data-opslagdiensten.

Het is belangrijk om de juiste oplossing te kiezen, afhankelijk van de specifieke eisen van de gegevens en de doelstellingen van de analyse.

Verdere stappen

De datastromen zijn dus gedefinieerd en uitgewerkt. Dus dat betekent dat er gegevens zijn. Dat is mooi! Alleen met gegevens kun je niet veel. Want het meeste is ongestructureerd en vuil. Dus het is belangrijk dat de gegevens worden opgeschoond. En vervolgens moeten de gegevens worden geanalyseerd. 

Wilt u meer informatie over Big data? Welke voordelen u uit het verzamelen van data kan halen. Neem dan contact met ons op. Of laat uw nummer achter, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug.

Een gedachte over “Verzamel van Big Data

Reacties zijn gesloten.