opschonen big data

Opschonen van Big Data

Er is veel te vertellen over big data. Maar wanneer is big data nu echt te gebruiken voor organisaties? Om big data te vergaren moeten er meerdere stappen worden doorgenomen. Het belangrijkste is te begrijpen wat big data is. Dat kan in een andere blog worden gelezen. Dan moet er natuurlijk data verzameld worden ook dat is een aparte stap die genomen moet worden. Hoe dat wordt gedaan, kan op deze pagina gelezen worden. Een volgende stap in het proces is het opschonen van data. Want data bevat vaak niet altijd de juiste gegevens.

Waarom opschonen?

Big data moet worden opgeschoond omdat onjuiste gegevens de kwaliteit van de analyse kunnen beïnvloeden, en de resultaten kunnen vervormen. Hieronder staan enkele redenen waarom big data moet worden opgeschoond:

 1. Verbetering van de kwaliteit van de analyse: Door gegevens op te schonen, worden onjuiste gegevens verwijderd. En wordt de kwaliteit van de analyse verbeterd. Hierdoor kunnen betrouwbare en nauwkeurige inzichten worden verkregen uit de gegevens.
 2. Vermindering van fouten: Onjuiste gegevens kunnen leiden tot fouten in de analyse, zoals onnauwkeurige conclusies of verkeerde voorspellingen. Door gegevens op te schonen, worden deze fouten verminderd.
 3. Verbetering van de efficiëntie van de analyse: Onjuiste gegevens kunnen leiden tot onnodige tijd- en middelenverspilling tijdens de analyse. Door gegevens op te schonen, wordt de efficiëntie van de analyse verbeterd.
 4. Verbetering van de gebruiksvriendelijkheid: Door gegevens op te schonen, worden ze gemakkelijker te begrijpen en te gebruiken. Hierdoor kunnen de resultaten gemakkelijker worden gedeeld en begrepen door andere gebruikers.
 5. Vermindering van de opslagkosten: Onjuiste of onvolledige gegevens kunnen leiden tot onnodige opslagkosten. Door gegevens op te schonen, worden deze kosten verminderd.

Het opschonen van gegevens is een belangrijk onderdeel van big data-analyse. Omdat het ervoor zorgt dat de gegevens geschikt zijn voor verdere analyse en dat de resultaten betrouwbaar en nauwkeurig zijn.

Wat moet er worden gedaan bij het opschonen?

Data opschonen is een belangrijke stap bij big data-analyse, omdat het ervoor zorgt dat de gegevens geschikt zijn voor verdere analyse. Hieronder staan enkele stappen die kunnen worden gevolgd om big data op te schonen:

 1. Dubbele gegevens verwijderen: De eerste stap is om dubbele gegevens te identificeren en te verwijderen. Dit kan worden gedaan door gegevens te vergelijken op basis van unieke sleutelvelden, zoals klant-ID of transactie-ID.
 2. Onjuiste gegevens verwijderen: In deze stap worden onjuiste gegevens gedetecteerd en verwijderd. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door gegevens te controleren op basis van bepaalde criteria, zoals het formaat van een telefoonnummer of een e-mailadres.
 • Null-waardes verwijderen: Null-waardes kunnen worden verwijderd of vervangen door een andere waarde, afhankelijk van de context van de analyse.
 • Gegevens formatteren: In deze stap worden gegevens geformatteerd, bijvoorbeeld door datums te normaliseren of decimale scheidingstekens te vervangen.
 • Gegevens normaliseren: Gegevens kunnen worden gegroepeerd, samengevoegd of gesplitst om de gegevens in een logische structuur te organiseren.
 • Gegevens verrijken: Hiermee kan gegevens worden verrijkt met extra informatie, zoals locatiegegevens of demografische gegevens. Om de gegevens relevanter te maken voor de analyse.

Het is belangrijk om te onthouden dat deze stappen vaak iteratief zijn. En dat de gegevens vaak opnieuw moeten worden opgeschoond om up-to-date inzichten te verkrijgen.

Het opschonen van gegevens kan ook geautomatiseerd worden met behulp van softwareoplossingen zoals Data Cleansing tools, Data Profiling tools en Data Quality tools.

opschonen big data met een filter

Big data moet worden opgeschoond om inconsistenties te elimineren, datakwaliteit te verbeteren en betrouwbare inzichten te verkrijgen.

Wat kun je met opgeschoonde data?

Opgeschoonde data kan worden gebruikt voor verschillende doeleinden, afhankelijk van de specifieke eisen en doelstellingen van de analyse. Hieronder staan enkele voorbeelden van wat je kunt doen met opgeschoonde data:

 1. Data warehousing en business intelligence: Opgeschoonde data kan worden opgeslagen in een data warehouse. En kan worden gebruikt voor business intelligence-analyses, zoals klantsegmentatie, verkoop- en omzetanalyse en prestatieanalyse
 2. Predictive modelling: Opgeschoonde data kan worden gebruikt voor predictive modelling, zoals voorspellen van klantgedrag, fraude-detectie of het voorspellen van verkoopcijfers.
 3. Machine learning: Opgeschoonde data kan worden gebruikt voor machine learning-analyses, zoals klantsegmentatie, beeldherkenning of natural language processing.
 4. Data mining: Opgeschoonde data kan worden gebruikt voor data mining-analyses, zoals het ontdekken van verborgen patronen en trends.
 5. Data visualisatie: Opgeschoonde data kan worden gebruikt voor data visualisatie, zoals het creëren van grafieken, kaarten of dashboards. Om de resultaten van de analyse gemakkelijker te begrijpen en te delen met anderen.
 6. Automatisering van processen: Opgeschoonde data kan worden gebruikt voor automatisering van processen, zoals het automatiseren van beslissingsprocessen of het aansturen van machines of andere systemen.
 7. E-commerce: Opgeschoonde data kan worden gebruikt voor e-commerce, zoals het aanbevelen van producten of het personaliseren van aanbiedingen.

Deze voorbeelden zijn slechts een kleine selectie van de vele mogelijkheden die opgeschoonde data biedt. Het is belangrijk om de juiste analysemethoden en technologieën te kiezen, afhankelijk van de specifieke eisen en doelstellingen van de analyse.

Het opschonen van big data is van cruciaal belang om waardevolle inzichten te verkrijgen en betrouwbare beslissingen te nemen. Door inconsistenties te elimineren, de datakwaliteit te verbeteren en irrelevante gegevens te verwijderen, kunnen we de potentie van big data optimaal benutten. Het implementeren van best practices, zoals het verwijderen van duplicaten, het standaardiseren van gegevens en het gebruik van geautomatiseerde tools, helpt bij het creëren van geordende en betrouwbare datasets. Dus laten we de uitdaging aangaan om orde te scheppen in de chaos van big data en te profiteren van de waardevolle inzichten die het biedt.